På generalforsamlingen i april ble det vedtatt at det skulle settes ned en arbeidsgruppe for å utrede økt ladekapasitet for el-biler og plug in hybridbiler i garasjene.

Arbeidsgruppen skal presentere mulige løsninger og kostnad på generalforsamlingen i 2023.

Vi vet at det finnes mange kunnskapsrike beboere i borettslaget. Vi trenger 4 engasjerte beboere som ønsker å bidra i dette prosjektet. Hvis du har bakgrunn/kunnskap om elektrisitet, er det bare positivt. Det vil også være en representant fra styret med i prosjektet.

Send en e-post til styret tarnbyveien@skjetten.no innen 12. september 2022.

Med hilsen

Styret