Styret inviterer til beboermøte i grendehuset i Karisveien den 11 oktober 2022 kl 1800. 

Agenda:  

  • Informasjon om El bilgruppen som skal se på mulighet for å øke kapasitet på strøm i garasjene 
  • Områdeutvalget (OU) 
  • Uteområde  
  • Beplantning i borettslaget 
  • Vedlikehold av boligmassen i borettslaget 
  • Eventuelt 

Vi håper du tar deg tid til å komme på beboermøtet.  

Det er viktig å bli med å påvirke hvordan vi ønsker å ha det i vårt borettslag.  

 

Med hilsen  

Styret