Beboerskriv er nylig distribuert i alle postkasser. Her kan skrivet lastes ned digital:

Beboerskriv nr 1 2023