Styret har sett seg nødt til å si opp comprimatorbil avtalen med RagnSells fra januar 2024.

Avtalen er sagt opp med bakgrunn i at Stortingen har valgt å øke avgiften på forbrenning av avfall fra 1.1.2024 fra kr 131,- pr tonn til kr 485,- pr tonn. Dette er en økning på 370%. Dette er varslet oss fra RagnSells.

Dette utgjør en stor kostnad for borettslaget's stramme økonomi, slik at styret mener det ikke er økonomisk forsvarlig å fortsette avtalen.

Vi ber alle beboere om at alt av søppel som man har kastet i comprimatorbilen leveres til gjenvinningsstasjonene som Lillestrøm kommune har, www.roaf.no

Vi vet at dette har vært veldig praktisk for beboere igjennom mange år, og synes det er veldig leit å måtte si opp denne avtalen.

Har man problemer med å få levert selv, hør med en nabo om man skal gå sammen om å få levert søppel.

Med hilsen

Styret