Onsdag 27.4. kommer Roger Olsen Vedlikehold og feier resten av grusen på parkeringsplassene og gangveiene våre
NB - ikke stikkveiene.
Vi ber dere som parkerer på plasser hvor det fortsatt ligger grus om å feie den i mot midten på plassen da det blir lettere for maskinen å komme til.
Roger Olsen Vedlikehold har gjort oppmerksom på at det vil bli støv samt at steinsprut kan forekomme.
Hilsen Områdeutvalget