Onsdag 4. mai vil Lillestrøm kommune starte å feie langsgående p-plasser. Tårnbyveien blir feid mellom 07:00 og 11:00. Det er viktig at bilene flyttes fra langsgående p-plasser denne dagen, så blir de ikke tauet bort.