Feiing av parkeringsplasser 26 og 27 mars

Parkeringsplasser ned mot Biltema feies fredag 27 mars.

Øvrige parkeringsplasser fra Lillehaugen og opp mot Valstadbakken feies torsdag 26 mars.

Vi ber alle beboere om å parkere i garasjen og andre steder, slik at vi får feid alle parkeringsplasser.

 

Med hilsen

 

Styret