Nå er tiden inne for å søke fokus midler, søknadsfristen er 20.november 2021.

Fellesorganet for Skjetten byen tildeler fokusmidler til organisasjon og forening som arrangerer kulturaktiviteter på Skjetten? Støtten gis primært til grupper tilknyttet Skjettenbyen.

Søknaden sendes til:

Fellesorganet for Skjettenbyen

BORI

Postboks 323

2001 Lillestrøm