Styret har hatt en befaring i skogområdet utenfor Tårnbyveien 321. Det er i dette området flere store trær som står veldig nære boliger. Flere av disse trærne bærer preg av å være råtne. Det er også nylig falt et større tre i dette området. Styret anser trærne for å utgjøre en risiko for nærliggende boliger og har derfor besluttet at 10 av trærne skal felles.

 

Fellingen vil bli utført i uke 10 av Roger Olsen vedlikehold.