Styret i Tårnbyveien Nord Borettslag har vedtatt å rense ventilasjonskanalene i alle boenhetene. Jobben starter i uke 10 (2. mars).

På grunn av brannsikkerhet og inneklima er det veldig viktig at de får tilgang til ALLE boenhetene.

Aktiv Ventilasjonsrens AS vil legge lapp med informasjon til den enkelte boenhet med dag/tid. Alle får tildelt en tid, så ingen behøver å være hjemme hele dagen.

Beboere som ikke gir tilgang til boenheten, kan bli pålagt å betale merkostnad for styret, hvis vi må komme tilbake flere ganger enn planlagt for gjennomføring av oppdrag. Eksempelvis kr: 3000,- pr. ekstra oppmøte.