Det er oppdaget fire rødlistede arter i ravinedalen mellom Tårnbyveien og Alingsåsveien. Det betyr at alle former for inngrep på umiddelbart opphøre. Det er derfor ønskelig at det ikke dumpes hageavfall i ravinen, da dette tilfører ravinen andre arter enn hva som er naturlig.