Har du en sak som ønskes behandlet av generalforsamlingen, forslaget sendes skriftlig til styret 

e-post: tarnbyveien@skjetten.no

Saken må være styret i hende innen 24. februar 2019.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse.

Saker hvor det ønskes en votering, bør inneholde et forslag til vedtak. Tenk igjennom hvorvidt saken krever behandling av generalforsamlingen eller om den med fordel kan behandles av styret eller tas opp på et beboermøte. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet for et beboermøte, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.