Stemmene fra motforslagene er telt opp. I begge sakene var det de opprinnelige forslagene som fikk flest stemmer. Ferdigskrevet protokoll er utlevert til alle postkassene. Den kan også lastes ned her: Protokoll generalforsamling 2020