Det er i dag utlevert info og en ferdig utfylt protokoll for gjennomføring av årets generalforsamling. Dette er lagt i alle postkassene. På bakgrunn av Corona-situasjonen ser styret det som nødvendig å gjennomføre generalforsamlingen gjennom en papirbasert løsning. Midlertidig forskrift, vedtatt den 8. april 2020, åpnet for mulig avholdelse av generalforsamlinger enten digitalt eller på annen betryggende måte.

For å delta på generalforsamlingen går du gjennom hvert av vedtakene og setter ett kryss ved det alternativet du ønsker å stemme på. Stemmeark uten kryss vil bli telt som blanke stemmer.

Ved motforslag føres dette ved å skrive inn motforslaget inn på understreket linje tilhørende det aktuelle forslaget. Ved eventuelle motforslag vil det bli utlevert nye stemmesedler hvor valget av opprinnelig forslag og motforslag vil bli ivaretatt. OBS: hvis du har motforslag på styremedlemmer/leder, så må kandidaten du fremsetter ha sagt seg villig til å påta seg vervet).

Gult felt nederst på stemmeseddelen MÅ fylles inn. Hvis denne ikke er fylt inn vil ikke stemmeseddelen ansees som gyldig.

Ferdig utfylt stemmeseddel kan leveres i disse postkassene: styregarasjen v/Lillehaugen, 268, 383 og 387 innen 25. mai 2020.

Med vennlig hilsen

Styret