Stemmene etter årets generalforsamling er telt opp. Det er kommet to motforslag. Det er derfor sendt ut nye stemmesedler for de to aktuelle sakene, hvor opprinnelig forslag og motforslag er oppe til avstemning. Dette er sendt ut til oppgitt mailadresse på innkomne stemmesedler. Frist for levering er senest 1. juni.