Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er fastsatt til 23.mars 2021.

På grunn av kovidpandemien blir det ikke mulig å avholde fysisk møte slik det ser ut nå.

Det ligger forslag til lovendring inne hos Stortinget på at det åpnes opp for avholdelse av digitale/papirbaserte generalforsamlinger på permanent basis.

BORI regner med at loven vil bli vedtatt, slik at borettslagene kan avholde generalforsamling som oppsatt, enten papirbasert eller digitalt.

Vi kommer tilbake hvordan gjennomføringen av årets generalforsamling blir, når vi får mer informasjon fra BORI.

Har du en sak som ønskes behandlet av generalforsamlingen, skal forslaget sendes skriftlig til styret v/Tom Johansen.

Navn:Tom Johansen

Adresse:Tårnbyveien 268

e-post: tarnbyveien@skjetten.no

Saken må være styret i hende innen 7. februar 2021

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse.

Saker som skal behandles i generalforsamlingen inneholde et forslag til vedtak. Bruk baksiden av dette skrivet ved innsending av forslag, i tillegg til eget ark ved behov.

Tenk igjennom hvorvidt saken krever behandling av generalforsamlingen eller om den med fordel kan behandles av styret eller tas opp på et beboermøte.

Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet for et beboermøte, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

Med hilsen fra styret i Borettslaget