Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er fastsatt til 9. april 2024.
Har du en som ønskes behandlet av generalforsamlingen? Forslaget sendes skriftlig til styret:

Navn: Tom Johansen

Adresse: Tårnbyveien 268

e-post: tarnbyveien@skjetten.no

Saken må være styret i hende innen 12.. februar 2024.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse. Saker hvor det ønskes en votering, skal inneholde et forslag til vedtak.

Tenk igjennom hvorvidt saken krever behandling av generalforsamlingen eller om den med fordel kan behandles av styret eller tas opp på et beboermøte. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet for et beboermøte, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

 

Med hilsen

Styret

Tom Johansen

Styreleder