Husleieøkning fra 1.1.2023

Vi ønsker å varsle en husleieøkning med 10% fra 1.1.2023.

2022 har vært et tøft økonomisk år for oss alle. Dette har også gått utover økonomien i borettslaget.

Bakgrunnen for økning av husleien er:

  • Økte kommunale avgifter (estimert 6% økning)
  • Økt forsikring (10% økning)
  • Økning av borettslagslånet
  • Roger Olsen Vedlikehold (16% økning)
  • Økte vedlikeholdskostnader. Dører, vinduer, og panel har hatt en høy prisstigning det siste året.
  • Tekking av tak, som tas fortløpende
  • 15 piper som må skiftes etter anbefaling fra brannvesenet

Styret har sett seg nødt til å ta opp et ekstra lån på kr 6.000.000 for å få budsjettet for 2023 i balanse, og til løpende vedlikeholdsutgifter.

 

Med hilsen

Styret