Husleieøkning, økning av strømpris for lading av el-bil og stor søppeldunk.

Vi ønsker å varsle en husleieøkning med 5% fra 1.7.2022.

Bakgrunn for økningen:

Økte vedlikeholdskostnader. Dører, vinduer, og panel har hatt en høy prisstigning det siste året. I tillegg kommer tekking av tak, som tas fortløpende.

Renten på borettslagets lån har økt, i tillegg venter vi ytterligere renteøkninger.

Vi ønsker å varsle en økning av betaling for strøm for lading av el-bil/hybridbil i garasje.

Bakgrunn for økningen er økte strømpriser.

Prisen økes til kr 400,- pr måned fra 1.7. 2022.

Vi ønsker å varsle økning av pris på stor søppeldunk (240L)

Prisen økes til kr 235,- pr måned fra 1.7.2022.

Ønsker du mindre søppeldunk, send e-post til tarnbyveien@skjetten.no

 

Med hilsen

Styret