Vi ønsker å varsle en husleieøkning med 5% fra 1.1.2022.  

Bakgrunn for økningen: 

Styret har fått indikasjoner fra Bori på at det blir økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt i 2021, i tillegg til økt strømpris.  

Vi ønsker å varsle en økning av betaling for strøm for lading av el-bil/hybridbil i garasje.  

Bakgrunn for økningen er økte strømpriser. 

Prisen økes fra kr 250,- til kr 300,- pr måned fra 1.januar 2022.