Husleieøkning, strøm for lading av elbil i garasje og annen informasjon

Vi ønsker å varsle en husleieøkning med 20% fra 1.1.2024.

2023 har vært et tøft økonomisk år for oss alle. Dette har også gått utover økonomien i borettslaget.

Bakgrunnen for økning av husleien er:

  • Innstallering av vannmålere (krav fra kommunen)
  • Oppgradering av infrastruktur for garasjer
  • Økte kommunale avgifter
  • Økt forsikring
  • Renteøkning
  • Økte vedlikeholdskostnader. Dører, vinduer, og panel har hatt en høy prisstigning det siste året.
  • Tekking av tak, som tas fortløpende

Økning av strøm for lading av el bil i garasje

For lading av el bil i garasje, øker strømmen til kr 450,- pr mnd fra 1.1.2024.

Annen informasjon:

Julegrantenning

Det er felles julegrantenning mellom Tårnbyveien og Riihimækiveien (ved Meny) lørdag 2. desember. Det starter med kanefart kl 1300.

Det blir ikke julegrantenning i borettslaget i år.

Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår!

Med hilsen

Styret