Det har kommet skriv i postkassen med info blant annet om høstdugnaden. Dugnaden utgår, men andelseiere bes rydde mellom parseller slik at rømningsveier holdes frie for trær, busker og kratt. Alle må beskjære trær, hekk og busker vendt mot rømningsveiene i høst. OU vil gå befaring for å se til at alle rømningsveier er ryddet.