Valgkomiteen i Tårnbyveien Nord BRL søker engasjerte kandidater til vervene i borettslagets styre og Områdeutvalg (OU). Er du en av dem? Eller har du forslag til andre navn? Vi trenger kandidater til:

Styreleder og ordinære styremedlemmer (velges for 2 år), 1. og 2. Varamedlem (velges for 1 år)

Kandidatene bør ha interesse for å forvalte borettslagets eiendom og årlige budsjett, samt å administrere den praktiske driften av husmassen og eiendommen. Vi ønsker å høre fra personer som har gode organisatoriske evner, og må gjerne ha kompetanse innen byggteknikk, el-teknikk, VVS, jus, økonomi, HMS og digitalisering.

For ordinære styremedlemmer og 1. varamedlem vil det være 10-12 styremøter årlig, og det vil være noe for- og etterarbeid for hvert møte.

Medlemmer i Områdeutvalget (velges for 2 år)

OU skal avlaste styret ved å utføre praktiske oppgaver som:

følge komprimatorbilen, planlegge og organisere dugnader, befare uteområder/lekeplasser, innhente anbud fra leverandører og iverksette vedlikehold av uteområder/ lekeplasser, arrangere julegrantenning og andre tiltak til trivsel for beboerne. Sammen med styret oppdatere borettslagets Facebookside

Det er et ønske om at Styret / Områdeutvalget har kjønnsmessig balansert fordeling, så vi oppfordrer begge kjønn til å melde seg. Nyere andelseiere er hjertelig velkommen!

Vervene honoreres etter gjeldende satser for medlemmer av Styret og Områdeutvalg.

Ta kontakt med:

      Arnhild Sundset             asundset@getmail.no               400 03 108

      Hege Akersveen Bø      hege.akers258@gmail.com      976 47 847

      Erling Røsæg                 erling.rosag@gmail.com           452 49 617

innen søndag 27. februar 2022 kl. 1800 om du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til kandidater.