Komprimatorbilen kommer 13. september. Starter ved T.250 kl 17.00.

  • Kun gjennomsiktige søppelsekker skal brukes.
  • Du må selv kaste dine egne ting eller ha alliert deg med noen som kan gjøre det for deg.
  • OUs medlemmer er kun med bilen for å veilede og ivareta sikkerheten

Dette kan du IKKE kaste

·        Farlig avfall som maling, kjemikalier, impregnert trevirke

·        Elektrisk og elektronisk avfall

·        Dekk

·        Fliser, jord, stein, heller, betong eller porselen

·        Gipsplater, isolasjonsmateriale som glassvatt og steinull

·        Vinduer produsert mellom 1965-2005

·        Gulvbelegg som inneholder Ftalater

·        Matavfall og matoljer, annet flytende avfall

·        Større metallgjenstander som for eksempel griller, sykler og markiser

 

Avfall som ikke er tillatt eller for omfangsrikt for komprimatorbilen må beboer selv levere på Berger gjenvinningsstasjon.

Oppstår usikkerhet om hva som kan kastes, er det sjåføren som avgjør.

Dette kan du kaste

·        Blandet restavfall, hageavfall og annet brennbart restavfall 

Returpunkter

  • Det er returpunkter for metall, porselen og glass på Skjetten Nærsenter/Meny
  • Klær og tekstiler kan legges i UFFs kontainer samme sted
  • Papp og papir legges i borettslagets papircontainere. Vennligst ikke legg papp/papir utenfor når kontaineren er full.
  • Elektrisk og elektronikk leveres hos for eksempel Elkjøp og Power

Komprimatorbilen kommer på følgende datoer ut 2022

Tirsdag 13.desember (starter ved T. 291)

                                                         Hilsen Områdeutvalget