♻️ Hold av datoen tirsdag 10. desember! SISTE ryddesjau for i år når komprimatorbilen til oss. Den starter ved nr 257.

I komprimatorbilen kan vi kaste restavfall, hageavfall, størregjenstander av hardplast og metall (ikke grill!) m.m. Men følgend reregler gjelder:
* Ikke mer enn et lite hengerlass.
* Svarte søppelsekker er ikke lov, kun gjennomsiktige.
* Stein, heller og betong er ikke lov.
* Spesialavfall/ farlig avfall er ikke lov (malingsspann, lysstoffrør, batterierosv).
* EE-avlfall er ikke lov (alt som bruker strøm fra kabel eller batteri), dette kan leveres gratis til el-forretninger.
* Bildekk er ikke lov, disse kan leveres gratis til dekk forhandlere.
* Papp, papir og kartong skal i papircontainerne i borettslaget.
* Glass- og metallemballasje kan leveres i returpunkt ved Meny.
* Klær og tekstiler kan leveres til UFF/Fretex f.eks. ved Meny.