Mer informasjon og rutetider her: https://roaf.no/miljobilen-rutetider-2022/