Det har over flere måneder blitt hengt opp mange oppslag med tekst og bilder knyttet til en konkret husstand og deres bruk av parkeringsplassene i borettslaget.
Da flere av disse har blitt hengt opp på oppslagstavlene, hvor flere for tiden ikke er låst, samt at det har blitt skrevet på en måte som gjør at det virker som styret står bak oppslagene, ser vi oss nødt til å informere ut om at disse oppslagene ikke kommer fra styret. Vi ser alvorlig på dette og vet ikke hvem som henger opp lappene, da de er anonyme. Vi oppfordrer til at den det gjelder kontakter styret med navn.
Biler kan ikke stå parkert lenger enn tre uker sammenhengende. Hvis bilen blir flyttet kan den stå tre nye uker. Vi har forståelse for at det til tider kan være trangt med parkeringsplasser og at dette er noe man ønsker å ta opp videre. Men det som har pågått de siste månedene er trakassering av enkeltpersoner. Dette vil også bli meldt til politiet.
Med vennlig hilsen
Styret i Tårnbyveien Nord Borettslag