Vi minner om at parkeringsplassene skal feies og merkes opp 12.-13. oktober. Se tidligere utsendt info for detaljer.