Styret har oppdaget et par småfeil på side 31 som vi vil presisere.
Pkt B:
Simen Iversen innstilles som 1.vara og Janne Moe som 2.vara.
Valg til OU:
Lisa Holt og Pernille Brundtland velges for 1 år.
Iht vedtektene som ble endret i fjor skal valgkomitéen velges for 2 år og ikke 1 år som det står i årsberetningen.