Generalforsamlingen for 2022 ble avholdt 4. april. Det var til stede 20 stemmeberettigede og 2 med fullmakt, totalt 22 andelseiere. Protokoll finner dere her: Protokoll GF 2022.

Det var godt å endelig kunne ha fysisk generalforsamling igjen og det var flere gode saklige diskusjoner. Det var derimot skuffende få deltakere. Det har også vært vanskelig for valgkomiteen å finne kandidater i forkant av generalforsamlingen. Det er en bekymring på lengre sikt at det vil være for lite engasjement blant beboere og at det kan bli nødvendig å leie inn ekstern hjelp til styreverv. Det vil medføre en betydelig høyere kostnad for borettslaget og vil sannsynligvis også føre til økt husleie.