Aktiv ventilasjon har gitt beskjed om at de blir forsinket med jobben. De legger lapper med informasjon om tid i postkassene 2. mars og starter jobben 9. mars.