Det er nylig observert rotte i en av rekkene i borettslaget. Det har i dag blitt satt ut fire elektroniske rottefeller i borettslaget for å kartlegge og slå ned på aktiviteten. Gi gjerne styret beskjed dersom det observeres rotter i borettslaget, så vil fellene kunne flyttes til områder med aktivitet.

Det er veldig viktig at alle beboere følger disse punktene for å hindre at skadedyr som rotter og mus etablerer seg i borettslaget:

  • Det må ikke legges ut brød eller annen mat. Dette har blitt observert tidligere og det trekker til seg både måker og rotter/mus.
  • Søppelbeholder på utsiden må alltid være helt lukket. Hvis lokket ikke er helt lukket vil skjærer og lignende dra ut søppel og dette tiltrekker seg igjen rotter/mus.
  • Søppelposer må legges rett i søppelbeholderen og ikke settes på utsiden av husene.
  • Nedfallsfrukt må fjernes fra bakken.
  • Søppel og matrester bør fjernes, både inne og ute.
  • Rydd eiendommen i størst mulig grad for skjulesteder.
  • Høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes.