RYDDING AV BRANNGATER
Områdeutvalget informerer om at stiene som går mellom rekkehusene på baksiden (hagesiden) skal fungere som rømningsveier ved behov. De må ikke blokkeres av gjenstander eller vegetasjon. OU vil i disse dager foreta en opprydding, men vi minner om at det er beboernes ansvar å holde orden på beplantningen i hagene. Busker og trær må beskjæres slik at ikke greinene stikker ut i branngatene.