SANKTHANSFEIRING PÅ SKJETTEN
Sankthansaften feires 23. juni og det har
tidligere vært en tradisjon for å ha en slik
feiring på Skjetten. Dette er en fin
markering av at sommeren er her og en
fin mulighet til å samles i nabolaget! Det
har kommet et ønske om å feire
sankthansaften på Skjetten igjen, og
områdesatsingen har dette som et av sine
arrangementer i 2019.
Vi følger tradisjonen og lager til bål i
Karisdumpa. Det er sendt søknad til
brannvesenet, politiet er varslet og vi har
fått låne griller. Hvordan vi legger opp
resten av arrangementet er ikke fastsatt.
Vi trenger at dere som bor på Skjetten
engasjerer dere og deltar i planlegging og
gjennomføring. Ta kontakt om du har
innspill eller kan bidra med noe!
Hilsen Elin // prosjektleder Aktive Skjetten
Mail: elin.seim@skedsmo.kommune.no
Tlf: 90811536