Til opplysning, så vil Roger Olsen Vedlikehold ta en runde på alle takene ila morgendagen, tirsdag 15. november. Det er for å rense slukene for løv, for å minimere sjansen for lekkasjer. Dette er noe som blir gjort på høsten årlig.