Brunsneglene er på vei tilbake. Områdeutvalget/Hagegruppa har også i år satt i gang tiltak for om mulig å holde bestanden nede slik at vi kan holde sneglene vekk fra hagene og barnas lekeplasser. Anleggsgartner har nå lagt ut Sluxx i utkantene av borettslaget (jernfosfat tilsvarende Ferramol).

 

LOVLIGE SNEGLEMIDDEL I NORGE

-Ferramol inneholder jernfosfat som finnes naturlig i jordsmonnet og selges i hagesentre/Felleskjøpet.

-Nemaslug (nematoder) som finnes i jordsmonnnet) Selges bl a hos Plantasjen/Hageland. OBS – det er ventetid i 2021 og må bestilles.

-Det reklameres ofte med andre midler enn Ferramol. I Norge selges kun godkjente midler.

-Ikke kjøp forbudte preparater som er ulovlig å innførøe og som dessuten er skadelig for fugler, dyr og insekter. Disse kan inneholde stoffet metaldehyd.

-Ferramol/Sluxx og Nemaslug er godkjente sneglemidler som kun virker på snegler og er ufarlig for dyr som hund, katt, pinnsvin og fugler.

HVA KAN DU BIDRA MED SELV?

-Den mest effektive og humane metoden er å klippe sneglene i to. Sneglene bør klippes rett bak følehornene slik at de dør umiddelbart. La sneglene ligge og strø over noen korn Ferramol. 

-Velger du Nemaslug krever det noe mer innsats. Har kort holdbarhet, dyrt i innkjøp, men svært effektivt ved riktig bruk.

-Plukke sneglene i en bøtte og helle på KOKENDE vann (metoden er akseptert av bla NIBIO (tidl Bioforsk).

-Sneglene kommer fram i vått og fuktig vær og tidlig morgen /sen kveld og natt.

-Brunsnegler er kannibaler og døde snegler tiltrekker seg de andre. Du kan la døde snegler ligge. Skjærer og fugler spiser døde, tørkede snegler. 

-Husk at ROAF ikke tillater snegler i restavfallet eller i grønne poser. 

-Hold hagen så ryddig som mulig. Høyt gress, plankehauger osv er tilholdssted for sneglene.

-Bruk av salt, salmiakk, eddik, natron, Zalo, spylevæske, kaustisk soda osv er ikke ansett som human avlivingsmåte og dessuten skadelig for planter, meitemark og mikroorganismer i jorda.

MYTER OG FEILINFORMASJON

Det er mange innlegg og artikler i media om brunsnegler og andre sneglearter. Dessverre er mange artiklene ikke oppdaterte, inneholder myter og feilaktige opplysninger. Råd om koppertråd, kaffegrut, eggeskall og grus holder ikke sneglene unna hagen og plantene dine. De spiser det som er tilgjengelig uansett tips om planter som «snegler ikke liker». Sneglefeller i plast eller melkekartonger med øl fanger noen få, men bekjemper ikke bestanden.

SNEGLER SOM SKAL BEKJEMPES

Leopardsnegle/tigersnegle (korrekt navn er boakjølsnegle). Undersøkelser og observasjoner som er utført viser at boakjølsneglen verken spiser eller jager brunsnegler. I tillegg til denne skal nettkjølsnegler bekjempes. Disse er med i Fremmedartlista for 2018. Flekkbåndsneglen (med hus) og svarthovudsnigel er nye fremmedarter på vei til Norge, mener foreløpig ikke observert her i området.

Faktaopplysningene er hentet fra Facebook-gruppen «Vi som vil mordersneglene til livs» og «Folkeaksjonen til kamp mot brunsnegler». Førstnevnte gruppe har 16 200 medlemmer over hele landet med en meget aktiv admin. gruppe som samarbeider med Mattilsynet, aviser, kommuner, NIBIO og importører av ulike sneglemidler. Her ligger tips om bekjempelse samt undersøkelser som er gjort.

Mer om snegler:

https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/snegler-som-skadedyr/sneglearter