Tårnbyveien Nord Borettslag generalforsamling avholdes 25. mars og der velges medlemmer til Styret og Områdeutvalget for neste periode. I disse to organene er det viktig å få med beboere som er villig til å ta et ansvar for driften av borettslaget vårt!
Grip sjansen nå og meld ditt kandidatur til Valgkomitéen dersom du ser deg selv passe inn i et av de ledige vervene! Det er et ønske om at Styret / Områdeutvalget har kjønnsmessig fordeling, så vi oppfordrer begge kjønn til å melde seg. Nyere andelseiere er hjertelig velkommen!


Til Styret skal det velges ordinære styremedlemmer og varamedlemmer for 2 eller 1 år, avhengig av hvilket verv det dreier seg om.
Kandidater til styreverv bør ha interesse for å forvalte borettslagets eiendom og årlige budsjett samt å administrere den praktiske driften av husmassen og eiendommen.
Vi hører gjerne fra personer med kompetanse innen byggteknikk, elteknikk, VVS, jus, økonomi, HMS og digitalisering.
Til Områdeutvalget skal det velges et antall medlemmer for 2 år.
Oppgavene i Områdeutvalget er varierte og dreier seg i stor grad om å avlaste styret ved å utføre endel praktiske oppgaver:
- Følge komprimatorbilen
- Befare uteområder / lekeplasser og organisere vedlikehold av disse
- Planlegge / organisere dugnader
- Arrangere julegrantenning
- Vedlikeholde borettslagets Facebook-side
Vervene honoreres etter gjeldende satser for medlemmer av Styret og Områdeutvalg.


Ta kontakt med:
Arnhild Sundset, mail: asundset@getmail.no. Tlf: 400 03 108
Hege Akersveen Bø, mail: hege.akers258@gmail.com. Tlf: 976 47 847
Erling Røsæg, mail: erling.rosag@gmail.com. Tlf: 452 49 617
innen fredag 21. februar 2020 om du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til kandidater.