Årets generalforsamling i Tårnbyveien Nord Borettslag avholdes 23. mars 2021, og der velges det medlemmer til Styret og Områdeutvalget for neste periode.

I disse to organene er det viktig å få med beboere som er villig til å ta et ansvar for driften av borettslaget vårt!

I år har valgkomiteen funnet egnede kandidater til de fleste verv som er på valg, men vi mangler fremdeles en kandidat til vervet som ordinært styremedlem for 2 år.

Sammen med øvrige styremedlemmer skal kandidaten delta i forvaltning av borettslagets eiendom, oppfølging av årlige budsjett og administrere den praktiske delen av husmassen og eiendommen.

Opplæring vil bli gitt samt få overlevert dokumenter og filer.

Vi ønsker å høre fra personer som har gode organisatoriske evner, og må gjerne ha kompetanse innen byggteknikk, elteknikk, VVS, jus, økonomi, HMS og digitalisering.

Grip sjansen nå og meld ditt kandidatur til Valgkomitéen dersom du ser deg selv passe inn i dette vervet!
Det er et ønske om at Styret / Områdeutvalget har kjønnsmessig fordeling, så vi oppfordrer begge kjønn til å melde seg. Nyere andelseiere er hjertelig velkommen!

Vervet honoreres etter gjeldende satser for medlemmer av Styret og Områdeutvalg.

Ta kontakt med:

      Arnhild Sundset              asundset@getmail.no              400 03 108

      Hege Akersveen Bø      hege.akers258@gmail.com   976 47 847

      Erling Røsæg                  erling.rosag@gmail.com         452 49 617

innen søndag 21. februar 2020 kl. 1800 om du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til kandidater.