Varsel om feiing i Tårnbyveien Nord Borettslag.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS vil gjennomføre feiing i Tårnbyveien Nord
borettslag 12. og 13. januar 2022 mellom kl. 08:00-14:00.
Feiingen vil omfatte kontroll av adkomst på taket opp til skorsteinen og feiing av skorstein.
Med bakgrunn i at smittesituasjonen igjen er skjerpet på bakgrunn av den nye
smittsomme Omikron-varianten, og for å unngå smittespredning i samfunnet vil vi
ikke gå inn i boligen for å ta ut sot, dette må du gjøre selv. Dersom du har feiing fra
loft vil feiingen ikke bli utført i denne omgang.
Husk å gjøre klart før feiing
• Ikke fyr i ildstedene før feiing, vi ønsker at skorsteinen skal være kald når vi feier
• Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
Informasjon:
Regelverket og tiltak i forbindelse med koronaviruset finner du på:
http://nrbr.no/feiing/hjemling-av-feiing/. http://nrbr.no/tiltak-i-forbindelse-medkoronaviruset/
Hvor ofte blir det feiet?
Skorsteiner skal feies etter behov og vi vurderer behovet på grunnlag av mengde sot.
Feiing dekkes av de kommunale avgiftene.
Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Joachim Bach på telefon 902 47 060 eller
på e-post til joachim.bach@nrbr.no.
Med hilsen
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Joachim Bach
Feiersvenn