Vedlikehold av røykvarslere og brannslokkere. I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å montere nye røykvarslere og kontrollere brannslokker hos oss mellom klokken 12:00 og 20:00/21:00.

Følgende fremdriftsplan vil følges:

Mandag 20. september

Klokkeslett

Tårnbyveien nr.

12:00 - 14:30

250 - 276 (partall)

14:30 - 15:30

282 - 288 (partall)

15:30 - 16:30

292 - 298 (partall)

17:00 - 18:30

300 - 318 (partall)

18:30 - 20:00

322 - 340 (partall)

Tirsdag 21. september

Klokkeslett

Tårnbyveien nr.

12:00 - 13:00

342 - 348 (partall)

13:00 - 14:00

352 - 358 (partall)

14:00 – 15:30

360 - 374 (partall)

15:30 - 16:30

257 - 267 (oddetall)

17:00 - 19:00

269 - 291 (oddetall)

19:00 - 20:00

293 - 303 (oddetall)

20:00 - 21:00

307 - 317 (oddetall)

 

Onsdag 22. september

Klokkeslett

Tårnbyveien nr.

12:00 - 13:30

321 - 339 (oddetall)

13:30 - 15:00

343 - 357 (oddetall)

15:00 - 16:00

359 - 369 (oddetall)

16:30 - 17:30

371 - 377 (oddetall)

17:30 - 18:30

381 - 387 (oddetall)

18:30-20:30

389 - 411 (oddetall)

Torsdag 23. september

Klokkeslett

Tårnbyveien nr.

12:00 - 13:00

415 - 425 (oddetall)

13:00 - 14:30

431 - 449 (oddetall)

14:30 - 16:00

453 - 471 (oddetall)

16:30 - 17:30

475 - 485 (oddetall)

17:30 - 18:30

491 - 497 (oddetall)

18:30 - 20:30

499 - 517 (oddetall)

 

Norsk Brannvern vil montere nye 10-års røykvarslere i alle boenheter. De vil også ta sertifisert kontroll av brannslokkeren. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter på oppsatt tidspunkt.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no