Hei!Jeg er en masterstudent fra Universitetet på Ås som akkurat nå holder påmed masteroppgaven min i samarbeid med Lillestrøm kommune.Jeg tar kontakt her da jeg fant borettslaget sin mailadresse på deresnettsider.Kommunen prosjekterer å åpne opp Melbybekken på Skjetten og legge dengjennom Glostrupdumpa. I samarbeid med kommunen undersøker jegbetydningenav natur i nærmiljøet for småbarnsfamilier i området, og hvilke tankerdehar om hva en slik bekkeåpning kan bety for dem.Jeg prøver å rekruttere småbarnsforeldre i Skjettenområdet til å stilletilintervju, det har ikke vist seg å være så lett! Har dere mulighet til åhøre med noen småbarnsforeldre i borettslaget, eventuelt sende ut detvedlagte informasjonsskrivet om dere har en mailingliste eller noe slik?Det kan gjøres per tlf, digitalt eller fysisk og vil ta ca 30 minutter.Dette er også en mulighet å komme med innspill som vil blividereformidlettil prosjektgruppa i kommunen!Jeg hadde satt veldig stor pris på det!Ta gjerne kontakt her eller ring meg dersom noen ønsker å stille tilintervju.De kan også kontakte meg direkte.Vennlig hilsenAnne Sofie Onstad98650696